Aanvraagformulier subsidie

Op deze pagina kunt een aanvraag doen voor een financiële bijdrage door het SPCD aan een evenement. Er dient wel rekening te worden gehouden met onderstaande criteria:

  • Vooraf dienen de doelstellingen duidelijk te zijn (dus voor welk publiek, welke aantallen, wat voegt het aan ons centrum toe).
  • Het moet een breed publiek aanspreken (liefst regionaal).
  • Het moet aansluiten bij de lokale openingstijden van de winkels/horeca.
  • Een financiële bijdrage is slechts ondersteunend bedoeld. Wanneer een evenement zelfstandig zou kunnen draaien zal van subsidie geen sprake zijn, dan wel zal het een afbouwend karakter hebben.
  • De initiatiefnemer dient aan te geven welke bronnen van inkomsten hij/zij ziet voor het evenement en welke acties hij/zij heeft ondernomen.
  • De activiteit moet passen binnen het gehele programma. Er wordt vanzelfsprekend continu gekeken naar bestaande activiteiten. Wij streven naar een breed programma.
  • Commerciële activiteiten worden kritisch bekeken; zij mogen de centrumondernemers in de basis niet schaden.
  • Elk evenement wordt geëvalueerd aan de hand van de doelstellingen.
  • De SPCD zal de organisaties zoveel mogelijk ondersteunen, maar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt volledig bij de organisatie van het evenement.
Graag een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw aanvraag. Met name het doel van het evenement is van belang en welke doelgroep u wilt bereiken.
Graag zo uitgebreid mogelijk omschrijven